O 12 de febreiro, a doutora Criado fixo unha breve presentación do proxecto e unha mostra do funcionamento da páxina web Thebarum fabula [poñendo a ligazón: http://thebarumfabula.usc.es/] e deu unha presentación da Linguaxe TEI XML para a etiquetaxe do aparato crítico.