ICLL 2022

21st International Colloquium on Latin Linguistics
Universidad de Santiago de Compostela

30 de mayo a 3 de junio de 2022

Ir

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago/Lugo)

ICLL 2021

21st International Colloquium on Latin Linguistics
Universidad de Santiago de Compostela
24 al 28 de mayo de 2021
Ir

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago / Lugo)

O Grupo de Investigación “Estudos Clásicos e Medievais” da USC ( GI-1908) está formado por investigadores dedicados ao estudo dos textos gregos e latinos no Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana na Universidade de Santiago (nos seus campus de Santiago de Compostela e Lugo).
Desde 2015 é un Grupo de Referencia Competitiva recoñecido pola Xunta de Galicia. Esta web pretende servir de comunicación dos resultados de investigación, de espazo de presentación de actividades e de vía de relación entre investigadores.

Novas

CODOLGA, a base de datos sobre textos latinos de Galicia, segue crecendo

LogoCodolga

O proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) acaba de publicar unha nova versión da súa base de datos, a número 18. Este proxecto está dirixido polo profesor Xosé Carracedo Fraga do Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana da USC, e desenvólvese no marco dun convenio existente entre a USC e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. A base de datos actualízase anualmente con documentación medieval en lingua latina relacionada con Galicia comprendida entre o século VI e o século XV, ambos os dous inclusive. A infraestrutura informática na que está dispoñible esta documentación permite realizar buscas de calquera palabra ou conxunto de palabras segundo diversos criterios, o que fai deste corpus textual unha ferramenta básica para a docencia e a investigación de diversa índole sobre a Galicia medieval: lingüística, literaria, histórica, cultural ou sociolóxica.

Nesta nova versión están incluídos 18.873 textos documentais. Foron aplicados ademais algúns dos axustes e melloras na información facilitada e na aplicación informática, dos que se tivo oportunidade de tratar no coloquio internacional “Os corpora documentalia Latina da Península Ibérica no 25 aniversario de CODOLGA”, celebrado no CRPIH os días 18 e 19 de novembro pasado e que contou coa participación dos membros dos distintos equipos de España e Portugal que están traballando sobre documentación latina medieval. Nesa xuntanza houbo tamén ocasión de debater sobre avances realizados e sobre obxectivos e perspectivas de futuro dentro do proxecto colaborativo común que xa deu lugar á rede Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHISP) e ao correspondente recurso informático que permite buscas conxuntas nos respectivos corpora documentalia.

A páxina web do proxecto CODOLGA conta ademais cun apartado titulado “fontes e estudos” dedicado a recompilar outros textos latinos medievais importantes pola súa relación coa Gallaecia medieval ou algúns estudos singulares do ámbito do proxecto. Neste novo número ese apartado vai enriquecido con dous breves, pero interesantes relatos históricos de Diego de Muros II (ca. 1450-1525) sobre as campañas militares dos exércitos dos Reis Católicos en Málaga no ano 1487 e en Granada no ano 1488.

Contacto