Magister et discipuli -Διδάσκαλος καἰ μαθηταί

O día a dia nas clases de Latín, Grego e Cultura Clásica

Prof. Álvaro Pérez Vilariño

Lugar: Facultade de Filoloxía, Aula D02
Data: Mércores 8 de marzo
Hora: 16.00-19.00 h

Directora do curso: Cecilia Criado
Organiza: Grupo de Investigación Estudos Clásicos e Medievais