ICLL 2022

21st International Colloquium on Latin Linguistics
Universidad de Santiago de Compostela

30 de mayo a 3 de junio de 2022

Ir

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago/Lugo)

ICLL 2021

21st International Colloquium on Latin Linguistics
Universidad de Santiago de Compostela
24 al 28 de mayo de 2021
Ir

Grupo de Investigación

Estudos Clásicos e Medievais

USC (Santiago / Lugo)

O Grupo de Investigación “Estudos Clásicos e Medievais” da USC ( GI-1908) está formado por investigadores dedicados ao estudo dos textos gregos e latinos no Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana na Universidade de Santiago (nos seus campus de Santiago de Compostela e Lugo).
Desde 2015 é un Grupo de Referencia Competitiva recoñecido pola Xunta de Galicia. Esta web pretende servir de comunicación dos resultados de investigación, de espazo de presentación de actividades e de vía de relación entre investigadores.

Novas

Manuel Mayo participa nos Cambridge PIER Workshops 2021

The Cambridge PIER Workshops 2021
O investigador Manuel Mayo participa nos Cambridge PIER Workshops 2021 cun panel sobre o tema indoeuropeo das aves que levan bebidas sagradas.

The Cambridge PIER Workshops son os eventos de quecemento previos ás conferencias de Proto-Indo-European Reconstruction: Problems, possibilities and new perspectives. Durante este evento, que terá lugar entre maio e xuño, celebraranse tres obradoiros arredor dalgúns temas centrais da reconstrución indoeuropea. O obxectivo deste encontro é estimular as discusións sobre problemas, posibilidades e novas perspectivas para áreas específicas da reconstrución protoindoeuropea.
O primeiro panel, que leva por título Reconstructing Indo-European Culture: Moving Through and Beyond Language, estará presidido polo investigador en formación Manuel Mayo, que falará sobre o tema indoeuropeo dos paxaros que levan bebidas sagradas aos deuses. Durante esta presentación levarase a cabo unha análise de textos pertencentes ás tradicións india, xermánica, grega, céltica e hitita para reconstruir, a través da metodoloxía da lingüística histórico-comparativa, o tema indoeuropeo indicado. Ademáis, para comprender o que hai detrás dos mitos sobre os paxaros que proporcionan bebidas con propiedades prodixiosas, farase un enfoque dende a perspectiva do xamanismo indoeuropeo e as teorías sobre a evolución da relixión.

CODOLGA

CODOLGA

O proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) acaba de publicar unha nova versión da súa base de datos, a número 17 (2020). Este proxecto está dirixido polo profesor Xosé Carracedo Fraga e desenvólvese no marco dun convenio existente entre a USC e o...

VI Olimpiada de Traducción de Textos Clásicos

VI Olimpiada de Traducción de Textos Clásicos

Este mércores, 26 de maio de 2021, entre as 16:00 e as 20:00 horas terá lugar na Facultade de Filoloxía a celebración das probas da "VI Olimpiada de Traducción de Textos Clásicos", organizada pola Sección de Galicia da Sociedade Española de Estudos Clásicos en...

Dúas ponencias no congreso Ganimedes

Dúas ponencias no congreso Ganimedes

O adxectivo poético iókolpos e o trasfondo mistérico-escrolóxico nos Mimiambos de Herodas O pasado 4 de marzo, no seo do IX Congreso Ganimedes, celebrado por mor da Covid de forma virtual este ano, iniciáronse como poñentes na mesa de literatura grega os...

Lanzamento de Thebarum fabula nas redes académicas

Lanzamento de Thebarum fabula nas redes académicas

A Dra. Criado, directora do proxecto de investigación en Humanidades dixitais Oedipodioniae Thebae. Biblioteca dixital grecorromana sobre a guerra civil (Tebas), que deu lugar ao sitio web Thebarum Fabula , lanzou unha campaña de promoción no mundo académico, en...

Contacto